Wanneer kan ik gebruik maken van de 'spoedprocedure VOG'?

Wanneer kan ik gebruik maken van de 'spoedprocedure VOG'?

In sommige situaties kunt u met spoed een VOG nodig hebben.

Een spoedprocedure is mogelijk bij:

  • adoptie;
  • werk in het buitenland;
  • benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
  • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Als uw aanvraag aan de spoedprocedure voldoet wordt de VOG afgegeven binnen 5 werkdagen en hierna met reguliere post verzonden, mits er geen strafbare feiten ten aanzien van u in het Justitieel Documentatie Systeem staan vermeld.
Als dat wel het geval is, en/of indien (buitenlandse) instanties dienen te worden geraadpleegd, dient nader onderzoek te worden verricht en wordt de spoedaanvraag omgezet in een reguliere aanvraag.

U kunt enkel van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw VOG-aanvraag bij de gemeente te melden dat het om een van bovenstaande situaties gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.

De kosten van de spoedprocedure zijn gelijk aan de kosten van een gewone aanvraag via de gemeente, namelijk €41,35.