Is een voorgedrukte handtekening op een VOG voldoende?

Is een voorgedrukte handtekening op een VOG voldoende?

Soms is een voorgedrukte handtekening op een VOG niet voldoende, omdat een originele handtekening is vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij adoptie in het buitenland. U dient dan de echtheid van de handtekening bij de rechtbank te borgen voor de buitenlandse autoriteiten.

Bij het indienen van uw aanvraag kunt u de gemeenteambtenaar verzoeken om als bijzonderheid op te nemen dat uw VOG voorzien moet zijn van een originele handtekening. Heeft u daar bij het indienen niet om gevraagd en is een originele handtekening toch nodig? Dan kunt u alsnog een verzoek indienen bij Justis.