Veelgestelde vragen over VOG NP (natuurlijke personen)

Veelgestelde vragen over de VOG NP (natuurlijke personen)

 • Heeft u geen strafbare feiten gepleegd, dan beslist Justis binnen 4 weken of u een VOG krijgt. Bent u in aanraking geweest met Justitie, dan is nader onderzoek nodig. In dat geval wordt binnen 8 weken een beslissing genomen.

 • De VOG wordt aan u persoonlijk verzonden; en dus niet aan de werkgever. Heeft u de VOG via de gemeente aangevraagd? Dan wordt deze naar uw postadres gestuurd zoals dat bij de gemeente bekend is. Heeft u de VOG digitaal aangevraagd? Ook dan ontvangt u de VOG per post, op uw adres zoals dat in de aanvraag geregistreerd is. Het is niet mogelijk om de VOG digitaal af te geven.

 • U kunt geen kopie van een VOG aanvragen.

 • Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u €41,35. Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, wordt gestart via internet betaalt u €33,85. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

 • U kunt op drie verschillende manieren een VOG aanvragen.

  Meer info
 • Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

  Meer info
 • Sommige organisaties of branches maken gebruik van door hen vooringevulde VOG-aanvraagformulieren. Deze kunt u vinden op de websites van de betreffende organisatie of branche.

 • Justis beslist namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid of u een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst uw justitieel verleden gescreend.

  Meer info
 • U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een leraar zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt u geen VOG.

  Meer info
 • Als u geen VOG krijgt, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot afwijzen. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering van een VOG.

  Meer info
 • Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende niet gelijk zijn. Als u zzp'er bent, vult u op het aanvraagformulier bij ‘1 Invullen door Aanvrager’ uw eigen gegevens in en bij ‘2 Invullen door organisatie / instelling die de VOG verlangt’ de gegevens van de persoon of organisatie die de VOG van u verlangt.

 • Soms is een voorgedrukte handtekening op een VOG niet voldoende, omdat een originele handtekening is vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij adoptie in het buitenland. U dient dan de echtheid van de handtekening bij de rechtbank te borgen voor de buitenlandse autoriteiten.

  Meer info
 • De VOG is moeilijk na te maken. Dat komt door de echtheidskenmerken. Op 1 januari 2014 heeft de VOG enk ele nieuwe echtheidskenmerken gekregen.

  Meer info
 • Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 41,35.

  Meer info
 • Woont u in het buitenland en staat u niet (meer) ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan komt u niet voor in de Basisregistratie Personen (BRP). U moet uw VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen.

  Meer info
 • Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. De aanvrager kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet de aanvrager dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.

 • De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt uitsluitend in het Nederlands afgegeven, met een Engelse toevoeging. Deze Engelse toevoeging is ook geen vertaling van de verklaring in het Engels.

  Meer info
 • Alleen in een aantal bijzondere gevallen kunt u een spoedaanvraag voor de VOG indienen.

  Meer info
 • Uw eigen justitiële gegevens kunt u inzien door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Justitiële Informatiedienst.

  Meer info