Is het mogelijk dat wanneer er een signaal is gegeven er uiteindelijk toch een VOG wordt verstrekt

Is het mogelijk dat wanneer er een signaal is gegeven er uiteindelijk toch een VOG wordt verstrekt?

Ja. De definitieve screening vindt plaats nadat er een nieuwe VOG-aanvraag is ingediend. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt niet alleen gekeken naar de strafbare feiten in de justitiƫle documentatie, maar ook naar de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie.

Op die wijze wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen die samenhangen met de veiligheid in de kinderopvang en anderzijds uw belang om in uw functie aan het werk te blijven. Hierbij zijn ook de aard, de ernst en het aantal aangetroffen strafbare feiten van betekenis. Die afweging kan ertoe leiden dat, ondanks een strafbaar feit in uw justitiƫle documentatie, toch wordt overgegaan tot verstrekking van de VOG.