Veelgestelde vragen over screening kinderopvang

Veelgestelde vragen over de screening kinderopvang

 • Als u wegens een verdenking van een overtreding of een misdrijf met de politie in aanraking bent gekomen en de officier van justitie neemt de beslissing om u te vervolgen, een schikkingsvoorstel te doen (transactie) of juist daarvan af te zien (sepot), dan wordt dat doorgegeven aan de Justitiële informatiedienst (Justid). Justid noteert deze beslissing in uw justitiële documentatie. Ook andere wijzigingen in uw justitiële situatie, zoals bijvoorbeeld de afloop van een strafzaak, worden in uw justitiële documentatie verwerkt.

  Meer info
 • Alleen het signaal dat het nodig is dat u opnieuw een VOG aanvraagt is op zichzelf onvoldoende om u te ontslaan. Pas als aan u niet opnieuw een VOG wordt verstrekt, is sprake van een grond om u te ontslaan en daarvoor een procedure te starten. Het bezit van een VOG is voor werken in de kinderopvang namelijk wettelijk verplicht. De ontslagprocedure kent eigen regels die de werknemer beschermen. Die procedure staat los van de VOG-procedure.

 • Als er over u een signaal is afgegeven, dan vraagt uw werkgever u een nieuwe VOG te overleggen. Uw werkgever is daartoe verplicht. U besluit zelf of u een nieuwe VOG aanvraagt of niet. Indien u besluit dat niet te doen, dan heeft dat gevolgen voor het behoud van uw baan. Gedurende de VOG-procedure wordt u op non-actief gezet.

 • Ja. De definitieve screening vindt plaats nadat er een nieuwe VOG-aanvraag is ingediend. Bij de beoordeling van die aanvraag wordt niet alleen gekeken naar de strafbare feiten in de justitiële documentatie, maar ook naar de omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld uw persoonlijke situatie.

  Meer info
 • Ja, indien u behoort tot een van de volgende categorieën

  Meer info
 • Ja. Meer informatie over inzage van uw strafblad vindt u op de website van de Justitiele Informatiedienst.

 • Het hebben van een VOG is een eis om in de kinderopvang te mogen werken. Als u geen nieuwe VOG kunt overleggen start uw werkgever een ontslagprocedure of zegt het gastouderbureau de bemiddelingsrelatie op.