Wat is eHerkenning?

eHerkenning is een middel om de authenticatie van organisaties bij overheidsdienstverleners te regelen. Om gebruik te maken van de elektronische VOG-aanvraag dient u als organisatie/werkgever een authenticatiemiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 aan te schaffen. Dat is eHerkenning.

Alle relevante informatie over eHerkenning is te vinden op www.eherkenning.nl.

Bent u als organisatie al aangesloten, dan kunt u hier voor een (nieuwe) werknemer een elektronisch VOG-aanvraagproces starten: https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm.