Terugkijktermijnen

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen:

 • Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 • Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
 • Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar. Hieronder een overzicht van de afwijkende terugkijktermijnen. Deze gelden ook voor jongeren tot 23 jaar.
 • De terugkijktermijn van 4 jaar wordt anders als de aanvrager in de terugkijktermijn die voor zijn VOG-aanvraag geldt, een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel heeft gekregen. Dan wordt de terugkijktermijn verlengd met de periode dat de aanvrager in zijn vrijheid is beperkt.
Doel aanvraagTerugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA)5 jaar
 • Aanvraag rekening in het Register CO2 Emissiehandel
 • Aanvraag rekening in het Register Hernieuwbare Energie Vervoer
5 jaar
Wegvervoerondernemer personenvervoer5 jaar
Rijinstructeur WRM5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging8 jaar
Functie met hogere integriteitseis, zoals:
 • beëdigde tolken/vertalers en tolken op de noodlijst;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
 • personen werkzaam bij politieke dienst;
 • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
 • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
 • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen LRGD en NRGD-register.
 • (inschrijving als) advocaat
 • bestuurder of intern toezichthouder/commissaris van een woningcorporatie
10 jaar
Rechterlijk ambtenaren:
 • Rechterlijk ambtenaar bij de Rechtspraak
 • Lid gerechtsbestuur
 • Lid Raad voor de rechtspraak
30 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Doel aanvraagTerugkijktermijn
Personeel hoofdkantoor4 jaar
Extern en intern personeel inrichting of voorziening30 jaar