Stappenplan aanvragen gratis VOG voor vrijwilligers

In het kort de stappen die een vrijwilligersorganisatie neemt:

  • De organisatie gaat naar www.gratisvog.nl;
  • De organisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze breder preventief beleid voert op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • De ingevulde gegevens worden bekeken door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het ministerie van Justitie en Veiligheid;
  • De organisatie zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres vrijwilliger). Zie hiervoor de link op www.gratisvog.nl;
  • De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag definitief te maken;
  • Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de organisatie.