Privacy en rechten (rechts)personen

Privacy en rechten (rechts)personen

Personen krijgen geen melding van een proactieve screening (zie pagina Risicomelding). Als de screening niet tot een onderzoek leidt, weet Justis de gegevens van het bedrijf niet. Maar ook als er wel een onderzoek komt, stelt Justis de ondernemer niet op de hoogte.

De notaris informeert wel alle ondernemers via de website van de Kamer van Koophandel over het bestaan van de Wet controle op rechtspersonen (Wet Cor) en de gevolgen daarvan voor de ondernemer en zijn naaste omgeving. Ook via publicaties over de wetgeving worden ondernemers op de hoogte gesteld.

Vertrouwelijkheid

Justis levert risicomeldingen aan opsporende of toezichthoudende instanties onder strikte vertrouwelijkheid. Degene die Justis om de risicomelding gevraagd heeft, bepaalt zelf of de betrokken persoon erover op de hoogte wordt gesteld. Dit gebeurt op basis van wettelijke bepalingen.

Screeningsgegevens bekijken

Een ondernemer kan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verzoek indienen om de gegevens te zien die Justis over hem/haar verwerkt voor de controle op zijn/haar bedrijf. Als gegevens niet kloppen, kan de ondernemer de organisatie die deze informatie heeft geleverd, vragen om ze aan te passen. Het kan zijn dat Justis geen gegevens heeft, omdat ze niet zijn bewaard.