Ontheffing structuurregime

Ontheffing structuurregime

BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborg maatschappijen die aan bepaalde criteria voldoen (zie wetten hierna), hebben de verplichting tot het instellen van een Raad van Commissarissen. Deze verplichting is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek (artikelen 2:158-164). Ook de mogelijkheid om een ontheffing voor deze verplichting aan te vragen is hierin neergelegd. Deze ontheffing kan de minister van Justitie en Veiligheid verlenen, nadat hij de Sociaal Economische Raad heeft gehoord. Dit is vastgesteld in artikel 2:156 Burgerlijk Wetboek.

Wat is de rol van Justis?

Justis (afdeling TRACK) heeft de taak om ontheffingsverzoeken voor de structuurregeling, namens de minister van Justitie en Veiligheid te beoordelen.

De afgelopen jaren heeft Justis (afdeling TRACK) gemiddeld twee keer per jaar een verzoek tot ontheffing van het structuurregime ontvangen.

Hoe vraag ik een ontheffing structuurregime aan?

Het bestuur of een algemene vergadering van aandeelhouders van een rechtspersoon kan een verzoek indienen voor ontheffing van het structuurregime. Bij het verzoek voegt u een uittreksel van het handelsregister en een (concept)akte van de statutenwijziging toe. Justis vraagt na ontvangst van het verzoek, per post of e-mail, de Sociaal Economische Raad om advies. Op basis van dit advies, de voorwaarden van de wet en de aangeleverde motivatie beoordeelt Justis het verzoek.