Netwerktekening

Netwerktekening

In een netwerktekening staan de relevante relaties tussen de (rechts)personen waar het om gaat en de personen en bedrijven die daarbij betrokken zijn. Ook relevante faillissementen en ontbindingen staan erin.

Gegevens in de netwerktekening komen uit het handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen. De netwerktekening bevat daardoor bijvoorbeeld geen strafrechtelijke of fiscale informatie en geen risico-inschatting. Een risicomelding heeft die informatie wel. Bij een risicomelding (op verzoek) levert Justis standaard een netwerktekening, apart aanvragen is niet nodig.

Wie mag een netwerktekening aanvragen en ontvangen?

Omdat een netwerktekening minder gevoelige informatie heeft dan een risicomelding, mogen meer instanties en personen deze aanvragen. Het gaat om:

  1. Instanties of personen die strafbare feiten opsporen; als er een vermoeden ontstaat dat iemand iets strafbaars heeft gedaan
  2. Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodig hebben. Denk aan het Landelijk Bureau Bibob en faillissementscuratoren.

Een aantal afnemers van netwerktekeningen staat met naam genoemd in de Wet controle op rechtspersonen of het Besluit controle op rechtspersonen.