Wat is toezicht op rechtspersonen?

Wat is toezicht op rechtspersonen?

Justis voert de Wet controle op rechtspersonen uit. Het doel van deze wet is misbruik door rechtspersonen (bedrijven) voorkomen en bestrijden. Door bedrijven vaker te controleren op mogelijk misbruik, kunnen handhavende instanties sneller optreden.

Tot 1 juli 2011 werden bedrijven uitsluitend preventief getoetst: de zogeheten verklaring van geen bezwaar. De verklaring van geen bezwaar is vervallen. Nu screent Justis doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij het bedrijf betrokken personen en bedrijven. Er wordt bij de controle op bedrijven gebruik gemaakt van de instrumenten 'Risicomelding' en 'Netwerktekening'.

E-mailverkeer netwerktekeningen (TIV) en risicomeldingen
Momenteel ervaart Justis een storing in het e-mailverkeer van en naar de mailbox van de TRACK netwerktekeningen (TIV) – trackiv@justis.nl en de mailbox van TRACK risicomeldingen – trackrm@justis.nl. Niet alle e-mails met een aanvraagformulier voor netwerktekeningen en/of risicomeldingen komen bij Justis aan. Mocht u na het indienen van een aanvraagformulier geen ontvangstbevestiging van ons hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. Dit kan door middel van een e-mail zónder bijlage naar trackiv@justis.nl en/of trackrm@justis.nl, waarin u uw contactgegevens vermeldt. Wacht u langer dan 6 weken op een netwerktekening of langer dan 8 weken op een risicomelding? Neem dan ook contact met ons op. Mogelijk blijft de e-mail met de te verzenden netwerktekening of risicomelding dan in de mailbox hangen. Justis hoopt de verstoring snel te hebben opgelost.