Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Om een beveiligingsorganisatie of recherchebureau te kunnen beginnen, heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij Justis.

Op het aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning staat wat u moet doen en welke documenten u moet meesturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van een papieren aanvraag? Let erop dat u het aanvraagformulier helemaal invult. Stuur het daarna samen met alle documenten die nodig zijn naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U krijgt een ontvangstbevestiging van Justis met informatie over de kosten en de betalingsgegevens.

Hoe beoordeelt Justis de aanvraag? Lees de informatie over de beoordeling van de aanvraag voor een vergunning.

Kosten voor de vergunning en toestemming leidinggevende

Als het oordeel positief is, verstrekt Justis de vergunning voor maximaal 5 jaar. Justis kan de vergunning ook voor een kortere periode afgeven, als daar aanleiding voor is. Het tarief voor een vergunning bedraagt €600,-. Naast een vergunning is er toestemming nodig om leiding te mogen geven. Dit kost €92,- per leidinggevende. Zodra Justis de betaling van de tarieven heeft ontvangen, krijgt u de vergunning en de toestemming toegestuurd.

Verlenging aanvragen

3 maanden voordat de vergunning verloopt, moet u een aanvraag tot verlenging indienen.

Bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername moet u melden bij Justis, zodat de vergunning van het bedrijf dat ophoudt te bestaan kan worden ingetrokken. Er is dan geen basis meer voor deze vergunning. Als het nieuwe (overnemende) bedrijf nog geen vergunning heeft, moet die worden aangevraagd.