Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

Niet iedereen kan zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. Hiervoor is een vergunning nodig. Justis verleent de vergunning namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Aanvraag

Op het aanvraagformulier voor (verlenging van) een vergunning staat de aanvraagprocedure uitgelegd. Ook wordt vermeld welke documenten moeten worden meegestuurd. In dit formulier kunt u tevens toestemming voor de leidinggevenden aanvragen. Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld en met de benodigde documenten worden opgestuurd naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

In de ontvangstbevestiging die u ontvangt wordt vermeld wat de kosten zijn voor de aanvraag en de betalingsgegevens. Lees de informatie over kosten voor verdere uitleg.

De vergunning is maximaal 5 jaar geldig, maar kan ook voor een kortere periode worden afgegeven als daar aanleiding toe is.

Lees meer