Voorwaarden voor inlenen van personeel door beveiligingsorganisatie

Voorwaarden voor inlenen van personeel door beveiligingsorganisatie

Als beveiligingsorganisatie kun je personeel inlenen (inhuren) van een andere beveiligingsorganisatie. De ingeleende medewerkers moeten dan een legitimatiebewijs en uniform van de organisatie die hen inleent, dragen.

Als dit bij uitzondering niet kan - bijvoorbeeld vanwege grote spoed - moet de inlenende organisatie de politie onmiddellijk het volgende laten weten:

  1. dat het bedrijf inhuurt (inleent);
  2. om hoeveel beveiligers het gaat;
  3. hoe de verantwoordelijkheden tussen beide beveiligingsorganisaties zijn geregeld.


Het gaat hierbij om uitzonderingssituaties die alleen in enkele gevallen zijn toegestaan.

Voorwaarden

De uitzondering op de regels over het te dragen uniform en legitimatiebewijs van de inlenende beveiligingsorganisatie, kan alleen worden gemaakt als het om een beveiligingsorganisatie van dezelfde soort (categorie) gaat. Welke dat zijn staat in artikel 3 van de Wpbr:

(a) een particulier beveiligingsbedrijf,
(b) een particuliere alarmcentrale,
(c) een particulier geld- en waardetransportbedrijf,
(d) een bedrijfsbeveiligingsdienst en
(e) overige beveiligingsorganisaties.

Het kan dus niet zo zijn dat een beveiligingsbedrijf (=categorie a) personeel inhuurt met een pas en uniform van bijvoorbeeld een bedrijfsbeveiligingsdienst (=categorie d), een geld- en waardetransportbedrijf (=categorie c), of een particuliere alarmcentrale (=categorie b).

Recherchebureaus: altijd een legitimatiebewijs

De uitzondering geldt niet voor recherchebureaus. Ingehuurd personeel van een recherchebureau moet altijd een legitimatiebewijs hebben van het inhurende bureau, omdat recherchebureaus met veel vertrouwelijke (persoons)gegevens werken.

Meer informatie staat in paragraaf 7 'inlenen van personeel door beveiligingsorganisatie' van de Bpbr.