Legitimatiebewijs

Medewerkers die toestemming hebben om beveiligings- of recherchewerkzaamheden te doen, krijgen een legitimatiebewijs. Dit moeten zij tijdens werktijd bij zich hebben.

De beveiligingsorganisatie of het recherchebureau moet het legitimatiebewijs voor de medewerker bij de korpschef van de politie aanvragen. Een legitimatiebewijs kost € 26,- per medewerker.

Let op: als een medewerker geen beveiliger meer is, moet u het legitimatiebewijs innemen en aan de korpschef overhandigen. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen van € 300,-.

Geldigheid en verlenging

Het legitimatiebewijs is maximaal 3 jaar geldig. Voor medewerkers in opleiding is dit maximaal 12 maanden. 3 maanden voordat het legitimatiebewijs verloopt, moet u opnieuw toestemming van de politie vragen om het werk te mogen verrichten. Legitimatiebewijzen van medewerkers in opleiding worden niet verlengd.