Toestemming medewerkers

Toestemming medewerkers

Alle medewerkers (ook degenen die geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden uitvoeren) die werkzaam zijn voor een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau worden door de afdeling Korpscheftaken van de politie gescreend op betrouwbaarheid. Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten voor elke medewerker apart toestemming aanvragen bij de korpschef.

Screening

De korpschef screent de medewerkers. Om de screening te doorstaan, mag de werknemer:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf of taakstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;

  • de laatste 4 jaar geen geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;

  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht. De korpschef kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, op grond van sepots, of als er aanwijzingen zijn dat de leidinggevende in criminele kringen verkeert. Ook als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan dit bij de beoordeling een rol spelen.

Als het betrouwbaarheidsonderzoek van de afdeling Korpscheftaken van de politie geen bijzonderheden oplevert en de medewerker het vereiste diploma heeft (of een ontheffing daarvoor), verleent de korpschef toestemming.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van toestemming bedragen € 60,- per medewerker. Het invullen en ondertekenen van het legitimatiebewijs van de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau kost € 26,- per medewerker.

Beveiligingspersoneel uitwisselen

Het inlenen van personeel van een andere beveiligingsorganisatie is mogelijk. Het ingeleende personeel moet een legitimatiebewijs en uniform van de inlenende organisatie dragen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het om een spoedklus gaat, dan moet de inlenende organisatie de politie onmiddellijk informeren over het aantal beveiligers dat zij inhuurt en hoe de verantwoordelijkheden tussen beide beveiligingsorganisaties zijn afgestemd. De uitzondering op het dragen van een legitimatiebewijs en uniform van de inlenende organisatie kan alleen gelden als de inlenende organisatie een beveiligingsorganisatie van dezelfde categorie is (zie artikel 3 van de Wet).

Buitenlandse medewerkers

Buitenlandse beveiligers en rechercheurs die in Nederland willen werken, moeten aantonen dat zij betrouwbaar zijn en hetzelfde opleidingsniveau hebben als medewerkers die in Nederland hun opleiding hebben afgerond. Hiertoe moet een verzoek om 'Erkenning van EG-beroepskwalificaties' worden ingediend bij Justis.