Toestemming leidinggevenden

Toestemming leidinggevenden

Aangezien leidinggevenden van een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het bedrijf en het personeel, is voor deze functie toestemming van de minister van Justitie en Veiligheid nodig. Bij het verlenen van een vergunning aan een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau wordt ook toestemming aan leidinggevenden verleend. Voor elke nieuwe leidinggevende moet een aparte aanvraag bij Justis worden ingediend.

Opleidingseisen

Leidinggevenden die naast hun leidinggevende taken ook beveiligings- of recherchewerkzaamheden uitvoeren, moeten aan de opleidingseisen voldoen. Als ze alleen leiding geven is dit geen vereiste.

Aanvraag

Op het formulier 'Aanvraagformulier voor (nieuwe) toestemming om belast te worden met de leiding van particuliere beveiligingsorganisaties' staat de aanvraagprocedure uitgelegd. Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur dit met een uittreksel uit de BRP van de betreffende leidinggevende naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Screening

Justis screent de leidinggevende en vraagt advies aan de korpschef van de regionale eenheid waarin de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau is gevestigd. Om de screening te doorstaan, mag de leidinggevende:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;

  • de laatste 4 jaar geen taakstraf, geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;

  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht. Justis kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, op grond van sepots, of als er aanwijzingen zijn dat de leidinggevende in criminele kringen verkeert. Ook als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan dit bij de beoordeling een rol spelen.

Kosten

Als het oordeel positief is, geeft Justis toestemming om maximaal 5 jaar lang leiding te geven aan een beveiligingsorganisatie of recherchebureau. Het tarief voor het verkrijgen van toestemming bedraagt ‚ā¨92,- per leidinggevende. Zodra Justis het tarief heeft ontvangen, wordt de toestemming verstuurd.

Verlenging

De toestemming is maximaal 5 jaar geldig. Om de toestemming verlengd te krijgen, moet 3 maanden voordat de toestemming verloopt opnieuw een aanvraag worden ingediend. Als beveiligingsorganisaties of recherchebureaus een nieuwe leidinggevende aanstellen, moeten zij hiervoor ook een aanvraag indienen.