Toestemming leidinggevenden

Toestemming leidinggevenden

Leidinggevenden van een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau hebben toestemming nodig van de minister voor Rechtsbescherming om hun werk te mogen doen. Justis verleent de toestemming namens de minister.

Een toestemming is verplicht voor leidinggevenden en voor personen die het beleid voor het personeel en het bedrijf bepalen: directeuren, vennoten, bestuurders, aangestelde leidinggevenden etc. Als leidinggevenden naast hun leidinggevende taken beveiligings-of recherchewerkzaamheden uitvoeren, dan hebben ze ook een toestemming voor ‘medewerker’ nodig van de korpschef. Zij moeten daarvoor aan de opleidingseisen voldoen. Als ze alleen leiding geven, geldt er geen opleidingseis.

Aanvraag voor toestemming

Als een particuliere beveiligingsorganisatie of recherchebureau een vergunning krijgt, verleent Justis tegelijkertijd toestemming aan de leidinggevenden. Voor elke leidinggevende die daarna wordt aangenomen, moet u een aparte aanvraag indienen. Op het aanvraagformulier hieronder staat wat u moet doen:

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier samen met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de leidinggevende naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Justis screent vervolgens de leidinggevende en vraagt advies aan de regionale korpschef.

Kosten en verlenging

Als de leidinggevende door de screening is gekomen, geeft Justis toestemming om maximaal 5 jaar leiding te geven. De toestemming kost €92,- per leidinggevende. 3 maanden voordat de toestemming verloopt, moet u een nieuwe aanvraag indienen.