Erkenning EU-beroepskwalificatie aanvragen

Erkenning EU-beroepskwalificatie aanvragen

Beveiligers en rechercheurs die in een andere EU-lidstaat, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland een beroepskwalificatie hebben gehaald, maar in Nederland hun beroep uit willen oefenen, moeten de kwalificatie laten erkennen.

Erkenning van kwalificaties is verplicht voor de volgende functies en kan bij Justis worden aangevraagd:

Particulier beveiligerOngeüniformeerd winkelsurveillant
HorecaportierParticulier rechercheur
EvenementenbeveiligerAlarminstallateur
VoetbalstewardVideoinstallateur
Ongeüniformeerd persoonsbeveiligerAlarmcentralist

Procedure

Om uw beroepskwalificatie in Nederland te laten erkennen vult u het Aanvraagformulier EU-verklaring in. Op het aanvraagformulier staat ook welke documenten u moet meesturen. Gegevens en documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een beëdigd tolk of vertaler. De kopie van het legitimatiebewijs hoeft u niet te laten vertalen. Deze procedure geldt voor zowel reguliere, tijdelijke als incidentele beroepskwalificaties.
Let op: stuur geen originele diploma’s, maar enkel kopieën.

Het aanvraagformulier stuurt u samen met de documenten en eventuele vertaling op naar:

Justis
Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Justis neemt uw aanvraag in behandeling zodra alle documenten binnen en compleet zijn.

Aan welke eisen moet u voldoen?

Na ontvangst van uw aanvraag winnen wij inlichtingen in bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepskwalificaties worden erkend als de aanvrager voldoet aan de eisen van artikel 6 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. In het kort komt het erop neer dat de aanvrager een gelijkwaardige opleiding moet hebben gevolgd of genoeg praktijkervaring heeft en betrouwbaar is.

Hoe lang duurt de procedure?

Binnen drie maanden wordt een beslissing op uw aanvraag genomen. Deze termijn kan met een maand worden verlengd, als dat gebeurt ontvangt u daarvan een bericht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via justis.nl of schriftelijk indienen door deze te sturen naar het volgende adres:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;
  • de gronden van uw bezwaar;
  • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid” van de Rijksoverheid downloaden.