Opleidingseisen

Opleidingseisen

Er gelden opleidingseisen voor de verschillende beroepen in de beveiligings- en recherchebranche. Het is mogelijk om diploma’s en certificaten (beroepskwalificaties) die in andere EU-lidstaten zijn behaald, te laten erkennen.

Eisen aan beveiligers

Beveiligers moeten in het bezit zijn van een diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) of van een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. Welke diploma’s dat zijn, staat omschreven in de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Ongediplomeerd leren in de praktijk

Deelnemers van de praktijkopleiding Beveiliger van de SVPB mogen 12 maanden lang zonder diploma beveiligingswerkzaamheden uitvoeren. Hiervoor hebben zij wel een verklaring van de SVPB nodig, om aan te tonen dat zij daadwerkelijk de opleiding volgen. De 12 maanden gaan in op het moment dat zij voor het eerst beveiligingswerkzaamheden uitvoeren voor een organisatie.

Meer informatie over ongediplomeerd praktijkleren staat op Platformbeveiliging.nl.

Ontheffing van opleidingseisen beveiligers

Alleen in zeer uitzonderlijke en individuele gevallen kan Justis, namens de minister van Veiligheid en Justitie, (tijdelijk) een ontheffing verlenen van de opleidingseisen. Hiervoor moet de (aspirant) beveiliger aantonen dat hij of zij al het mogelijke heeft gedaan om het diploma te behalen en dat hij of zij voldoende kennis en ervaring bezit voor de betreffende werkzaamheden. U dient voor deze ontheffing een apart aanvraagformulier in te vullen.

Eisen aan ongeüniformeerde beveiligers

Ongeüniformeerde beveiligers moeten, naast het reguliere diploma, een extra diploma hebben:

Eisen aan horecaportiers

Horecaportiers moeten in het bezit zijn van een diploma Horecaportier van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) of de Stichting Nationaal Onderwijscentrum van de bedrijfstak Horeca. Horecaportiers mogen alleen beveiligingswerkzaamheden uitvoeren bij horecaondernemingen.

Eisen aan stewards betaald voetbal

Om kort voor, tijdens of vlak na een voetbalwedstrijd in en rond het stadion beveiligingswerkzaamheden uit te voeren, is een certificaat Voetbalsteward van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) vereist. De steward moet in dienst zijn van de betaalde voetbalorganisatie of de eigenaar van het stadion. Deze organisaties mogen alleen stewards inzetten als zij een vergunning hebben.

Eisen aan stewards amateurvoetbal

Voetbalclubs in de hoofd- en topklasse van het amateurvoetbal trekken steeds meer publiek en hebben steeds meer behoefte aan professionele voetbalstewards. De KNVB is een opleiding tot Voetbalsteward topamateurvoetbal gestart.

Eisen aan particuliere rechercheurs

Om als particulier rechercheur aan de slag te gaan, is het diploma Particulier onderzoeker van de SVPB verplicht.

Erkenning EU-beroepskwalificaties

Beveiligers en rechercheurs die in een andere EU-lidstaat een beroepskwalificatie hebben gehaald, maar in Nederland hun beroep willen uitoefenen, moeten de kwalificatie laten erkennen. Erkennen van kwalificaties is noodzakelijk voor onderstaande functies:

  • Particulier beveiliger
  • Horecaportier
  • Evenementenbeveiliger
  • Voetbalsteward
  • Ongeüniformeerd persoonsbeveiliger
  • Ongeüniformeerd winkelsurveillant
  • Particulier rechercheur
  • Alarminstallateur
  • Alarmcentralist

Op het aanvraagformulier staat welke documenten meegestuurd moeten worden. Als de gegevens en documenten in een andere taal zijn opgesteld, moeten deze vertaald worden door een beëdigd tolk of vertaler. De kopie van het legitimatiebewijs hoeft niet te worden vertaald. Het aanvraagformulier, inclusief de documenten en eventuele vertaling, moet worden ingediend bij:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Wpbr
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Zodra Justis alle documenten heeft ontvangen, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Justis verleent de erkenning als is voldaan aan de vereisten van artikel 6 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. In het kort komt het erop neer dat de aanvrager een gelijkwaardige opleiding moet hebben gevolgd of voldoende praktijkervaring heeft en betrouwbaar is.