Legitimatiebewijs

Legitimatiebewijs

Medewerkers die toestemming hebben om beveiligings- of recherchewerkzaamheden uit te voeren, krijgen een legitimatiebewijs. Dit moeten zij tijdens werktijd bij zich hebben.

Het legitimatiebewijs is maximaal 3 jaar geldig. Voor medewerkers in opleiding is dit maximaal 12 maanden. Drie maanden voordat het legitimatiebewijs verloopt, moet opnieuw om toestemming van de politie worden gevraagd om de werkzaamheden te mogen verrichten. Legitimatiebewijzen van medewerkers in opleiding worden niet verlengd.

Aanvragen

Het legitimatiebewijs voor de medewerker kan door de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau worden aangevraagd bij de korpschef van de politie. Een legitimatiebewijs kost € 26,- per medewerker.

Let op! Bij het niet innemen en overhandigen aan de korpschef van een legitimatiebewijs van een medewerker die geen beveiliger meer is, kan een boete worden opgelegd á € 300,00.