Wat wordt verstaan onder een beveiligingsorganisatie?

Wat wordt verstaan onder een beveiligingsorganisatie?

Een beveiligingsorganisatie is een door één of meer personen in stand gehouden particuliere organisatie die beveiligingswerk doet. Er zijn verschillende soorten beveiligingsorganisaties, zoals:

  • particuliere beveiligingsbedrijven: deze bedrijven beveiligen (diverse) organisaties of locaties.
  • bedrijfsbeveiligingsdiensten: deze bedrijven beveiligen alleen de eigen organisatie.
  • particulier geld- en waardetransportbedrijven.
  • particuliere alarmcentrales.

In artikel 3 van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) staat een volledige omschrijving van de definities van de verschillende soorten organisaties. Verder zijn er nieuwe soorten beveiligingsorganisaties zoals:

  • videotoezichtcentrales;
  • particulier onderzoeks- en recherchebureau. Verricht met winstoogmerk recherchewerkzaamheden voor particulieren en ondernemingen.