Wat is naamswijziging?

Wat is naamswijziging?

Iedere inwoner van Nederland heeft een voor- en achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis, achternamen verwijzen vaak naar een familieband of afkomst van iemand. Voor het krijgen, gebruiken en wijzigen van de voornaam en achternaam bestaan wettelijke regels.

Er is een verschil tussen naamskeuze en naamswijziging. Bij een geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een officiële familieband. De ouders kiezen de achternaam van één van de ouders voor het kind en laten die vastleggen in de registers van de burgerlijke stand. Er is dan sprake van naamskeuze. Meer informatie over naamskeuze vindt u op rijksoverheid.nl.

Achternaamswijziging

Als iemand een andere achternaam krijgt, spreken we van naamswijziging. Naamswijzigingen regelt u via Justis. Justis beslist namens de minister van Justitie en Veiligheid op een verzoek tot het wijzigen van een achternaam.

Voornaamswijziging

Het wijzigen van een voornaam kan alleen als daar gewichtige redenen voor zijn. Voor voornaamswijziging kunt u echter niet terecht bij Justis. Verzoeken voor het wijzigen van een voornaam moeten worden ingediend bij de rechter.