Wat kan ik doen als mijn verzoek tot achternaamswijziging is afgewezen

Wat kan ik doen als mijn verzoek tot achternaamswijziging is afgewezen?

Als uw verzoek tot achternaamswijziging is afgewezen, kunt u een bezwaarschrift sturen.

U stuurt het bezwaarschrift naar:
Justis
T.a.v. Team Verlening & Toetsing
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

In het bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. (U kunt een kopie van de beslissing meesturen);
  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Vervolgens moet u het bezwaarschrift ondertekenen en indienen binnen 6 weken na de datum van de beslissing. Meestal worden de betrokkenen vervolgens opgeroepen voor een hoorzitting. Daarna neemt de minister van Veiligheid en Justitie opnieuw een beslissing.

Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in het arrondissement waarin u woont. Stelt de rechtbank u in het gelijk, dan neemt Justis uw verzoek tot naamswijziging opnieuw in behandeling. Stelt de rechtbank u in het ongelijk, dan kunt u nog in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als uw verzoek tot achternaamswijziging wordt afgewezen, krijgt u de betaalde kosten voor de behandeling van uw verzoek niet terug. Het indienen van een bezwaarschrift is wel gratis. Wilt u vervolgens in (hoger) beroep, dan kost dat opnieuw geld.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Justis.