Wat kan ik doen als de andere ouder het niet eens is met de door mij gewenste achternaamswijziging van mijn kind(eren)?New Page

Wat kan ik doen als de andere ouder het niet eens is met de door mij gewenste achternaamswijziging van mijn kind(eren)?

U mag alleen een verzoek tot achternaamswijziging van een kind indienen als u het ouderlijk gezag over dat kind heeft (u de wettelijke vertegenwoordiger bent). Als beide ouders ouderlijk gezag hebben, moeten zij allebei het verzoek tot naamswijziging ondertekenen.

Wil één van de ouders niet dat de achternaam gewijzigd wordt? Dan kan de rechter vervangende toestemming voor het indienen van het verzoek verlenen. Als u vervangende toestemming krijgt, kunt u alsnog een verzoek indienen zonder medewerking van de andere ouder. Er wordt wel altijd naar de mening van de andere ouder gevraagd. Vervangende toestemming betekent niet dat er al daadwerkelijk akkoord wordt gegeven op het verzoek tot naamswijziging. Het betreft puur het indienen van het verzoek.

Nadat vervangende toestemming is gegeven, wordt het verzoek tot naamswijziging inhoudelijk beoordeeld. Daarbij geldt dat ook de ouder die geen gezag heeft, zijn mening over het verzoek mag geven. Een uitzondering hierop vormt het verzoek tot naamswijziging voor een kind van 12 jaar of ouder. Dan is de wil van het kind doorslaggevend.

Is één van de ouders het niet met de naamswijziging eens, dan is toewijzing van het verzoek in sommige situaties toch mogelijk. Dit is het geval wanneer deze ouder, van wie het kind de naam draagt:

  • strafrechtelijk is veroordeeld voor het plegen van een misdrijf tegen het kind;
  • niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband heeft samengeleefd.