Kan ik de achternaam van mijn kind (laten) wijzigen vanwege een dubbele nationaliteit?

Kan ik de achternaam van mijn kind (laten) wijzigen vanwege een dubbele nationaliteit?

Elk land heeft zijn eigen regels op het gebied van naamrecht en naamskeuze. Heeft uw kind een dubbele nationaliteit? Dan kunt u de achternaam van uw kind wijzigen als het volgens de regels van het andere land recht heeft op een andere achternaam. Dit kan ook een dubbele achternaam zijn.

Voorbeeld

Een Spaans kind krijgt een naam die is samengesteld uit de eerste achternaam van de vader en de eerste achternaam van de moeder. Daarom heeft iedereen in Spanje twee achternamen. Als uw kind in Nederland wordt geboren en zowel de Nederlandse als de Spaanse nationaliteit heeft, wordt de naam naar Nederlands (naam)recht vastgesteld (achternaam van vader óf van moeder). Wilt u dat uw kind de achternaam naar Spaans (naam)recht krijgt, dan kunt u een verzoek tot naamswijziging doen.

Een belangrijke voorwaarde voor een naamswijziging vanwege dubbele nationaliteit is dat uw kind naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere (een tweede) nationaliteit heeft. Verder moet er eenheid van achternaam binnen uw gezin zijn. Daarom kunt u voor verschillende kinderen in uw gezin alleen een verzoek tot wijziging in dezelfde achternaam indienen.