Achternaam wijzigen

Achternaam wijzigen

Een achternaam wijzigen kan alleen onder strenge voorwaarden. Een verzoek tot het wijzigen van uw achternaam kunt u indienen bij Justis.

Voorwaarden

De strenge voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van een achternaam voor meerderjarigen en minderjarigen verschillen.

Aanvraagprocedure

Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de brochure Naamswijziging goed door. Naamswijziging is namelijk alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen. Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk. Komt uw situatie wel in aanmerking voor achternaamswijziging? Dan kunt u het aanvraagformulier Naamswijziging invullen en opsturen naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Naamswijziging
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Op het formulier geeft u aan om welk type verandering het gaat (bijvoorbeeld de wijziging van de naam van uw kind of als uw achternaam bespottelijk is) en welke reden u voor de naamswijziging heeft. In het formulier wordt u ook gevraagd naar persoonlijke gegevens, de gegevens van eventuele medeverzoekers of minderjarige kinderen en de gegevens van een eventuele gemachtigde. In de brochure Naamswijziging staat welke bijlagen nodig zijn in welke gevallen.

Onderzoek en controle van gegevens

Nadat het aanvraagformulier bij Justis is ingediend, controleert Justis uw gegevens en neemt contact op met u en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of uw achternaam wordt gewijzigd. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij Justis.