Huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie

Van huwelijksdispensatie is sprake wanneer de minister van Justitie en Veiligheid toestemming geeft om te trouwen aan personen die broer en zus zijn geworden door adoptie.

Situaties huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie kan, als daar gewichtige redenen voor zijn, worden verleend in de volgende situatie:

  • De partners die willen trouwen zijn broers, zussen of broer en zus door adoptie. Voorwaarde is dat zij geen biologische broers, zussen of broer en zus zijn. Bij twijfel moet een DNA-rapport worden overgelegd.

Procedure huwelijksdispensatie

Een verzoek tot huwelijksdispensatie moet schriftelijk worden ingediend bij Justis.

De volgende stukken moeten worden meegestuurd:

  • Een afschrift van de geboorteakte of een kopie van het paspoort van beide partners.
  • Stukken waaruit blijkt dat sprake is van de omstandigheden op grond waarvan dispensatie kan worden verleend.

Let op!

Bent u op een andere manier dan adoptie broer en zus geworden, bijvoorbeeld door erkenning, maar bent u ook geen biologische broers, zussen of broer en zus: licht dan uw verzoek toe.