Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen

Gedragsverklaring Aanbesteden aanvragen

U kunt een GVA op twee manieren aanvragen: digitaal of per post (via een schriftelijk aanvraagformulier).

Digitaal

Om de GVA digitaal aan te vragen dient uw organisatie te beschikken over eHerkenningsniveau 2+ (EH2+) of hoger en de machtiging GVA: aanvraag Gedragsverklaring aanbesteden.

De aanvraag start u door in te loggen op: https://mijn.justis.nl/gva/inloggen.htm. In maximaal 7 stappen rondt u de aanvraag af. Het tarief van een digitale GVA aanvraag bedraagt € 75,-. U kunt aan dit bedrag voldoen via iDeal.

Per post

U kunt de GVA schriftelijk aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar onderstaand adres. In de toelichting op het aanvraagformulier staat beschreven hoe het aanvraagformulier moet worden ingevuld.

Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar:

Justis
T.a.v. Afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld, de tarieven zijn voldaan en alle noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd. De kosten voor het aanvragen van de GVA zijn €75,-. De betalingsgegevens vindt u op het aanvraagformulier. Justis accepteert geen cheques of contante betalingen.

Beslistermijn

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat geen sprake is van relevante gegevens, neemt Justis binnen 4 weken (als de aanvrager een natuurlijk persoon is) of binnen 8 weken (als de aanvrager een rechtspersoon is) na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van relevante gegevens, dan vindt er een beoordeling plaats door Justis. De beslistermijnen worden dan verlengd met respectievelijk 4 en 8 weken.

Geldigheidsduur GVA

De GVA is 2 jaar geldig.

Geen spoedprocedure

Er bestaat geen spoedprocedure voor het aanvragen van een GVA. Het is mogelijk om bij een GVA-aanvraag extra exemplaren te bestellen. De kosten bedragen € 1,- per extra exemplaar. Vanwege de geldigheidsduur van een GVA en de mogelijkheid extra GVA’s te bestellen, is er voldoende gelegenheid om tijdig een (nieuwe) GVA aan te vragen.

Onderzoek naar (voormalige) bestuurders

Als de GVA wordt aangevraagd namens een Nederlandse rechtspersoon, onderzoekt Justis of de onderneming en alle Nederlandse werknemers met sleutelposities binnen deze onderneming in aanraking zijn geweest met justitie.

In het kader van een aanvraag voor een GVA worden niet alleen gegevens in de beoordeling betrokken van de huidige Nederlandse bestuurders, maar kunnen ook gegevens van voormalige Nederlandse bestuurders worden meegewogen. Gegevens over voormalige Nederlandse bestuurders worden meegewogen voor zover sprake is van voormalig bestuurders uit de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag die ten tijde van de GVA-aanvraag nog een beleidsbepalende functie binnen de rechtspersoon bekleden.De buitenlandse rechts- en natuurlijke personen worden niet gescreend en worden dus niet vermeld op de verklaring.