Welke documenten moet ik toevoegen bij het aanvraagformulier?

Welke documenten moet ik toevoegen bij het schriftelijke aanvraagformulier?

Bij het schriftelijke aanvraagformulier dienen de volgende bijlagen te worden meegestuurd: Een kopie betalingsbewijs; Een recent en origineel uittreksel (niet ouder dan 14 dagen) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Formulier A

  • Van elk van de te onderzoeken rechtspersonen een recent en origineel uittreksel (niet ouder dan 14 dagen) uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • Indien geen inschrijving heeft plaatsgevonden, moet een kopie van de statuten worden bijgevoegd.

Formulier B

  • Van elk van de te onderzoeken natuurlijke personen een goed leesbare kopie van de pagina(’s) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pasfoto en persoonsgegevens staan. U kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen.

Formulier C

  • Van elk van de te onderzoeken natuurlijke personen een goed leesbare kopie van de pagina(’s) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pasfoto en persoonsgegevens staan. U kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen.

Formulier D

  • Een goed leesbare kopie van de pagina(’s) uit een geldig legitimatiebewijs waarop de pasfoto en persoonsgegevens van de indiener van de aanvraag staan. U kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen;
  • Een kopie van het gedeelte van de statuten waaruit blijkt dat de indiener hiertoe is gemachtigd, of
  • Een machtiging van het indienen van de GVA aanvraag.