Naar welke gegevens kijkt Justis?

Naar welke gegevens kijkt Justis?

Justis raadpleegt allereerst het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In het JDS worden misdrijven en overtredingen geregistreerd van natuurlijke en rechtspersonen. De gegevens in het JDS worden aangeleverd vanuit alle arrondissementsparketten, gerechtshoven en verdragslanden. In de beoordeling van een GVA-aanvraag worden alleen onherroepelijke veroordelingen betrokken.

Daarnaast gaat Justis in geval van een GVA-aanvraag na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

Het beoordelingskader aan de hand waarvan Justis beoordeelt of de aanvrager in aanmerking komt voor een GVA, staat beschreven in de Aanbestedingswet.