Kan naast de GVA ook om een VOG RP gevraagd worden?

Kan naast de GVA ook om een VOG RP gevraagd worden?

Ja, dat kan. Het gaat namelijk om twee verschillende instrumenten gebaseerd op verschillende onderliggende regelgeving en met toepassing van een ander beoordelingskader.

Een GVA is nodig om te kunnen inschrijven op een aanbestedingstraject. Een VOG RP kan niet voor het aanbestedingstraject worden gevraagd, maar wel voor een algemene betrouwbaarheidstoets van de aanvrager. Bij een VOG RP kan in de beoordeling aandacht besteed worden aan strafrechtelijke veroordelingen die voor de specifieke sector relevant zijn waar de VOG RP voor aangevraagd wordt.

De GVA en de VOG RP kunnen dus zowel los van elkaar als aanvullend op elkaar worden verlangd en aangevraagd. Een voorbeeld hiervan is een gemeente die bij het inkopen van zorg zowel een GVA als een VOG RP verlangt. Met de GVA wordt beoordeeld of de inschrijver voldoende betrouwbaar is om als contractpartij op te treden. De VOG RP beziet of het bedrijf ook voldoende betrouwbaar is om specifiek zorggerelateerde werkzaamheden uit te voeren.