Door wie moet een GVA worden aangevraagd?

Door wie moet een GVA worden aangevraagd?

De aanvraag voor een GVA moet worden gedaan door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Deze vertegenwoordiger moet hiertoe bevoegd zijn op grond van de statuten of een verleende machtiging.