Wat is de garantstellingsregeling curatoren?

Wat is de garantstellingsregeling curatoren?

Als een bedrijf failliet gaat stelt de rechter een curator aan. Die onderzoekt de oorzaak van het faillissement en of er sprake is van fraude of wanbeleid door het bestuur van het bedrijf. Hij wordt betaald uit het geld dat hij zelf binnenhaalt door het vermogen van het failliete bedrijf te gelde te maken. Soms blijft er in een faillissement niet genoeg geld over om dit onderzoek uit te voeren. De curator kan dan gebruik maken van de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

De garantstellingsregeling vergoedt kosten voor bepaalde juridische acties, bijvoorbeeld wanneer de curator een vooronderzoek wil doen of een rechtsvordering wil instellen vanwege mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of faillissementspauliana door een bestuurder. Een bestuurder die onverantwoordelijke risico’s nam, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 • Op grond van artikel 2 lid 1 en lid 2 van de GSR 2012 kunt u een vergoeding aanvragen voor:

  • Reeds gemaakte kosten voor het opstellen van de aanvraag.
  • Reeds gemaakte kosten die direct gerelateerd zijn aan het instellen van het verhaalsonderzoek of vooronderzoek.
  • Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) verhaalsonderzoek.
  • Nog te maken kosten voor het doen van een (aanvullend) vooronderzoek.
  • Nog te maken kosten in verband met het instellen van een procedure.
  • Kosten voor het periodiek rapporteren / verzenden van de faillissementsverslagen naar Justis.

  U dient er rekening mee te houden dat bij een verzoek tot verhoging geen reeds gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Ook dient u tijdig om verhoging van de verstrekte garantstelling te verzoeken.

Wel of geen garantstelling?

Justis beoordeelt of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een garantstelling. Als dat zo is staat de minister van Rechtsbescherming garant voor het salaris van de curator. In artikel 6 van de Garantstellingsregeling curatoren 2012 staan de voorwaarden voor het toekennen van een garantie.

Verlening

De garantstelling verleent Justis via het sluiten van een overeenkomst tussen de minister voor Rechtsbescherming en de curator. Op aanwijzen van Justis opent de Caceis bank op basis van deze overeenkomst een rekening-courant t.n.v. de curator waarvan de curator zijn kosten kan voldoen of bedragen kan opnemen tot maximum garantiebedrag mits de werkzaamheden passen binnen het doel van de verstrekte garantstelling.

Proces

Gedurende de looptijd van de garantstelling heeft de curator een rapportageverplichting aan de minister. Daarnaast kan de curator een verhogingsverzoek indienen bij Justis als het toegekende garantiebedrag op een gegeven moment niet voldoende blijkt te zijn om de nog te maken kosten te voldoen. Wanneer het faillissement is afgewikkeld dient een curator rekening en verantwoording af te leggen over hetgeen hij heeft gedaan op grond van de garantstelling. Meer over deze stappen is te lezen op de pagina Beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren.