Wat is de garantstellingsregeling curatoren?

Wat is de garantstellingsregeling curatoren?

Als een bedrijf failliet gaat, stelt de rechter een curator aan. Die onderzoekt de reden van het faillissement en of dit komt door onbehoorlijk bestuur door bestuurder(s). Soms blijft er na het faillissement niet genoeg geld over voor dit onderzoek. De curator kan dan gebruik maken van de garantstellingsregeling curatoren (GSR).

Deze garantstellingsregeling vergoedt kosten voor bepaalde juridische acties, bijvoorbeeld wanneer de curator een vooronderzoek wil doen of een rechtsvordering wil instellen vanwege mogelijk onbehoorlijk bestuur door een bestuurder. Een bestuurder die onverantwoordelijke risico’s nam, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Terughalen van geld

De garantstellingsregeling kan ook worden gebruikt voor het ‘terughalen’ van geld dat de onderneming voor of na het faillissement heeft uitgegeven, waardoor andere schuldeisers zijn benadeeld (faillissementspauliana). Het doel van de GSR is onder meer om faillissementsfraude tegen te gaan.

Wel of geen garantstelling?

Justis bepaalt of er genoeg redenen zijn om in aanmerking te komen voor een garantstelling. Als dat zo is, staat de minister van Justitie en Veiligheid garant voor het salaris en een onkostenvergoeding van de curator.