Nieuwe Beleidsregels boa

Nieuwe Beleidsregels boa

Per 1 juli 2015 gaan de Beleidsregels BOA in. Deze vervangen de Circulaire boa, Circulaire Bekwaamheid boa en Circulaire Domeinen boa.

Door deze nieuwe beleidsregels is de indeling eenduidiger en zijn een aantal punten geactualiseerd en gewijzigd.