Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de BOA

  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeerwachten, milieuinspecteurs en boswachters. Ook kunnen boa's in dienst zijn van de politie, marechaussee of douane.

  • Boa's vervullen een belangrijke rol in het handhaven van de veiligheid en het tegengaan van criminaliteit. Een boa mag uw identiteit controleren, een proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit waarvoor de boa opsporingsbevoegdheid heeft.

  • Boa's die veel contact hebben met het publiek – bijvoorbeeld parkeercontroleurs, hoofdconducteurs en ook boswachters - dragen een insigne. Dankzij dit insigne is meteen duidelijk wanneer iemand “bijzondere bevoegdheden” heeft.

  • Indien u overstapt van domein I naar domein II of andersom dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag om een akte van opsporingsbevoegdheid indienen en krijgt u de resterende termijn van de akte voor het andere domein verleend.

  • De wettelijke beslistermijn op een aanvraag bedraagt drie maanden. Dien uw aanvraag dan ook op tijd in.

  • Klachten over boa's moeten in principe worden ingediend bij de organisatie waar de boa voor werkt (zie ook bij Toezicht en klachten).

  • Bij een individuele akte moet een advies van de politie en het Openbaar Ministerie over de noodzaak van de aanstelling aan de aanvraag worden toegevoegd.

  • Inhuur van boa's is alleen mogelijk in de domeinen I, III en IV. Zie hiervoor de Beleidsregels boa.

  • Voor nieuwe aanvragen van aktes ingediend vanaf 1 juli 2015 en de verlengingen van die aktes geldt dat een boa maar in één domein werkzaam kan zijn. Een boa kan in beginsel maar binnen één domein werkzaam zijn, onder andere vanwege de vereiste specifieke bekwaamheid voor een domein en met het oog op de inkadering van de buitengewone opsporingsbevoegdheid.

  • Tot en met 31 december 2015 was het mogelijk een aanvraag voor verlenging van een akte van opsporingsbevoegdheid in te dienen waarbij een beroep kon worden gedaan op de seniorenontheffing.