Opleiding tot boa

Opleiding tot boa

Iemand die boa wil worden, moet specifieke kennis en vaardigheden hebben. Een boa moet kennis van het strafrecht hebben en een proces-verbaal kunnen opmaken. Bepaalde boa’s moeten ook nog voldoen aan aanvullende bekwaamheidseisen.

Basisopleiding

Iedere boa moet een basisopleiding volgen. De basisopleiding is bedoeld om algemene kennis op te doen van het recht en specifieke kennis van verschillende strafbare feiten, straffen en procedurele regels in het strafrecht. Daarnaast leren de deelnemers een aantal basiscompetenties, zoals een proces-verbaal opmaken en gespreksvaardigheden. Een overzicht van wat buitengewoon opsporingsambtenaren moeten kennen en kunnen na hun opleiding staat in de Beleidsregels boa.

Specifieke opleidingseisen boa's

De werkzaamheden van boa’s zijn verdeeld in zes domeinen. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. Deze staan in de Circulaire bekwaamheid boa.

 • Domein I: de boa gaat na het behalen van de basisopleiding een cyclus van permanente her- en bijscholing in. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.exth.nl. Let op! Per 1 april 2015 moet worden voldaan aan de eisen van de permanente her-en bijscholing.

 • Domein II: de boa gaat na het behalen van de basisopleiding binnen een jaar na het verkrijgen van de opsporingsakte van start met de vervolgopleiding.
  Groene boa’s doen dit bij de Inspectieacademie van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, nautische boa’s doen dit bij Wateropleidingen en alle overige milieuboa’s volgen de Vervolgopleiding bij de Politieacademie.
  In het cursusjaar volgend op het succesvol afronden van de vervolgopleiding begint de boa met de permanente her- en bijscholing (PHB).
  Groene boa’s volgen de PHB bij de Inspectieacademie van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Milieuboa’s van waterschappen en nautische boa’s volgen de PHB bij Wateropleidingen, boa’s van ILT, SoDM en MHC volgen de PHB bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en milieuboa’s van gemeenten en provincies volgen de PHB bij Bestuursacademie Nederland.

 • Domein III: de boa gaat na het behalen van de basisopleiding een cyclus van permanente her- en bijscholing in. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.exth.nl.

 • Domein IV: de boa dient de opleiding OV te doorlopen en het OV-diploma te behalen.

 • Domein V en VI: de boa dient de basisopleiding te behalen.

Ontheffing aanvragen voor (basis)opleidingen boa

Boa-werkgevers kunnen voor hun personeel ontheffing aanvragen voor de basisopleiding en eventueel verplichte aanvullende opleiding(en). Dit kan bijvoorbeeld voor boa's die al eerder een met de (basis)opleiding vergelijkbare opleiding hebben afgerond, zoals assistent politiemedewerker (niveau 2), politiemedewerker (niveau 3), allround politiemedewerker (niveau 4) of de opleiding vrijwillig ambtenaar van politie. Deze diploma's mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.

Boa-werkgevers kunnen ontheffing aanvragen voor één boa, een deel van de boa’s of alle boa’s. Dit kan met behulp van een aanvraagformulier voor de titel van opsporingsbevoegdheid. In de Beleidsregels boa staat wanneer een ontheffing aangevraagd kan worden.