Wetsgeschiedenis

Wetsgeschiedenis

In 1996 constateerde de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Commissie Van Traa) dat criminele organisaties en personen soms vergunningen, subsidies en aanbestedingen gebruiken om geld wit te wassen of (andere) strafbare feiten te plegen. De overheid vond het onbevredigend dat men enerzijds veel tijd, energie en geld stak in de opsporing en vervolging van strafbare feiten, maar anderzijds het risico liep criminele activiteiten en criminele organisaties te faciliteren, bijvoorbeeld door het verstrekken van een vergunning aan deze criminelen. Als antwoord daarop trad in 2003 de Wet Bibob in werking.

Per 1 juli 2013 is de Wet Bibob gewijzigd. Het toepassingsbereik is uitgebreid en de toepassing van is vereenvoudigd. Hieronder staan relevante documenten met betrekking tot de wetsgeschiedenis van Wet Bibob op een rij.