Weigeringsgronden

Weigeringsgronden

Het kernartikel voor een beoordeling op grond van de Wet Bibob is artikel 3. Daarin wordt bepaald dat bestuursorganen een vergunning kunnen weigeren of intrekken als er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten (de ‘A-grond’) of strafbare feiten te plegen (de ‘B-grond’).

Hieronder wordt beschreven aan de hand van welke criteria wordt beoordeeld of sprake is van een ernstig gevaar. Deze criteria zijn ook opgenomen in artikel 3 van de Wet Bibob.