Wat doet het Landelijk Bureau Bibob?

Wat doet het Landelijk Bureau Bibob?

Het Bureau voert op verzoek van bestuursorganen (of rechtspersonen met een overheidstaak) een diepgaand onderzoek uit naar de integriteit van de betrokkene en van diens zakelijke relaties. Hiertoe raadpleegt het Bureau een breed scala van open en gesloten bronnen.

Voorbeelden van gesloten bronnen zijn: politieregisters, de Belastingdienst, justitiƫle documentatie, de Arbeidsinspectie, sociale uitkeringsinstanties en de FIOD. De gevonden feiten en omstandigheden leiden tot een Bibob-advies. De conclusie kan luiden: geen gevaar, enige mate van gevaar of ernstige mate van gevaar. Dit advies is niet bindend. Een bestuursorgaan heeft de vrijheid om een Bibob-advies al dan niet over te nemen in haar besluit.