Database Bibob-jurisprudentie

Bibob jurisprudentie database

Hier kunt u zoeken op het LJN-Nummer, een combinatie van twee letters en vier cijfers (bijvoorbeeld AB1234). U kunt ook zoeken op ECLI-nummer. Het ECLI-nummer is als volgt opgebouwd: ‘ECLI:landcode:instantiecode:jaar:nummer’. Als u het ECLI-nummer weet kunt u ook (een deel van) dat nummer in het zoekveld invoeren.

Helptekst voor Uitspraken voorzieningenrechter.

Hier kunt u de instantie selecteren waarvan u de Bibob-uitspraken wilt opvragen.

Selecteer hier de datum waarop de uitspraak is gedaan. Let op: deze wijkt in sommige gevallen af van de datum waarop de uitspraak is gepubliceerd.

De trefwoorden zijn gerelateerd aan termen die worden gebruikt in de Wet Bibob.

In dit zoekveld kunt u het rechtsgebied opgeven waar de uitspraak betrekking op heeft.

In dit zoekveld kunt u een artikel opgeven van de Wet Bibob of andere wet- en regelgeving.

In dit zoekveld kunt u vrije tekst opnemen. U kunt zoeken op losse woorden of zinsdelen in de Bibob-uitspraak.

604 gevonden resultaten

BB4449 - Rechtbank Groningen - 10-8-2007

Feiten en omstandigheden die redelijkerwijs ..., Vergewisplicht, Weigering invullen bibob-vragenformulier, Weigering beantwoording aanvullende vragen

Exploitatievergunning seksinrichting | Art. 3 lid 2 sub a, Art. 3 lid 3 sub a, Art. 3:9 Awb, Art. 4 lid 1, Art. 4 lid 2

BB1349 - Rechtbank Roermond - 25-7-2007

Feiten en omstandigheden die redelijkerwijs ..., Aanvullende vragen betrokkene, Adviesaanvraag, Ernst van het vermoeden, Familieband, Proportionaliteit adviesaanvraag, Rechtshulpverzoek, Strafbaar feit ter verkrijging, Verdachte transacties, Vermogen verschaffen, Weigering invullen bibob-vragenformulier, Weigering beantwoording aanvullende vragen, Zakelijk samenwerkingsverband, Zeggenschap, Voorschriften

Exploitatievergunning horeca, Drank- en horecavergunning | Art. 3 lid 2 sub a, Art. 3 lid 2 sub b, Art. 3 lid 3 sub a, Art. 3 lid 3 sub b, Art. 3 lid 4 sub b, Art. 3 lid 4 sub c, Art. 3 lid 6, Art. 3 lid 7, Art. 4 lid 1, Art. 4 lid 2, Art. 7 lid 3, Art. 12 lid 4

BA9799 - Raad van State - 18-7-2007

Feiten en omstandigheden die redelijkerwijs ..., Feit van algemene bekendheid, Grootte van het voordeel, Vergewisplicht

Exploitatievergunning horeca, Drank- en horecavergunning | Art. 3 lid 2 sub a, Art. 3 lid 2 sub d, Art. 3 lid 3 sub a, Art. 3:9 Awb

BA9358 - Rechtbank Amsterdam - 11-7-2007

Adviestermijn, Opschorting beschikkingstermijn

Exploitatievergunning seksinrichting | Art. 15 lid 1, Art. 31

BB4191 - Rechtbank Amsterdam - 25-6-2007

Opschorting beschikkingstermijn

Exploitatievergunning horeca, Drank- en horecavergunning | Art. 31