Tipfunctie Openbaar Ministerie

Tipfunctie Openbaar Ministerie

De officier van justitie kan bestuursorganen tippen om een Bibob-advies aan te vragen (artikel 26 Wet Bibob). In dat geval beschikt de officier van justitie over informatie waaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen een betrokkene en strafbare feiten die gepleegd zijn of gepleegd worden.

In de Wet Bibob is geen tipfunctie voor de politie opgenomen. Wel kan de politie via de officier van justitie bestuursorganen tippen om een Bibob-advies aan te vragen.

Daarnaast is het Bureau bevoegd om de officier van justitie met het oog op diens tipbevoegdheid te berichten over gegevens die het heeft verkregen in het kader van zijn taak. Het gaat om situaties waarin de adviesaanvraag is ingetrokken of om adviezen waarin geen gevaar, een mindere mate van gevaar of ernstig gevaar op misbruik van de vergunning, subsidie, aanbesteding of vastgoedtransactie werd geconcludeerd.