Verwijzen naar het advies in het besluit

Verwijzen naar het advies in het besluit

Als het bestuursorgaan de inhoud en de conclusie van het advies onderschrijft, kan op grond van artikel 3:49 van de Algemene wet bestuursrecht worden volstaan met een verwijzing naar het Bibob-advies. Wel moet dan aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Het advies moet met het oog op het betreffende besluit zijn uitgebracht;
  • Het advies moet de motivering van de mate van gevaar bevatten (dat is altijd het geval);
  • Het advies moet rechtmatig zijn uitgereikt aan de betrokkene.

De motivering van de mate van gevaar hoeft dus niet in het besluit te worden opgenomen.