Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over bestuursorganen

 • Om uniformiteit in het toepassen van de Wet Bibob te bewerkstelligen, is besloten dat er algemene vragenformulieren komen om Bibob-informatie op te vragen bij de betrokkene. Deze formulieren zijn vastgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid.

  Meer info
 • Door de wetswijziging op 1 juli 2013 heeft de betrokkene recht op een afschrift van het Bibob-advies, als het bestuursorgaan voornemens is een negatief besluit te nemen of voorschriften aan de vergunning te verbinden. Bij het verstrekken van het Bibob-advies moet het bestuursorgaan de betrokkene er duidelijk op wijzen dat hij een geheimhoudingsplicht heeft ten aanzien van de gegevens in het Bibob-advies.

  Meer info
 • Met de wijziging van de Wet Bibob is de mogelijkheid van bestuursorganen om eigen onderzoek te doen verbeterd. Met name de mogelijkheid om extra informatie te verkrijgen is uitgebreid. Zo is het vanaf 1 juli 2013 mogelijk dat bestuursorganen in een Bibob-zaak de beschikking krijgen over informatie van politie en justitie (artikel 4.3, eerste lid van het Besluit politiegegevens en artikel 15 Besluit justitiële gegevens). De rechtstreekse verstrekking van justitiële gegevens, strafvorderlijke gegevens en politiegegevens door respectievelijk de Justitiële Informatiedienst, openbaar ministerie (parketten) en politie is wel beperkt tot de verstrekking van gegevens van de betrokkene (artikel 1, eerste lid onder e Wet Bibob).

  Meer info
 • Met de wijziging van de Wet Bibob is ook de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om in het Handelsregister te zoeken of een privépersoon is ingeschreven en welke functies deze bekleedt.

  Meer info
 • Nee, voor vergunningen en subsidies betaalt een bestuursorgaan € 700,- per advies. Bij aanbestedingen wordt € 700,- berekend per te onderzoeken eenheid met een maximum van € 7.000,- voor één advies. Dit omdat bij één aanbesteding meerdere bedrijven betrokken kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld aannemers en onderaannemers.

 • Er is geen wettelijke verplichting tot het opstellen van een Bibob-beleidslijn. Toch is het in het kader van behoorlijk bestuur wel raadzaam om dit te doen. Een Bibob-beleidslijn maakt duidelijk hoe het bestuursorgaan het Bibob-instrument toepast (binnen welke branches/sectoren), waarom het aanleveren van extra gegevens in sommige gevallen nodig is en wanneer daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op Bureau Bibob (indicatoren). Het publiceren van deze beleidslijn voorkomt willekeur en er kan bovendien een preventieve werking van uit gaan.