Eigen onderzoek

Eigen onderzoek

Het aanvragen van een Bibob-advies bij het Landelijk Bureau Bibob is een zwaar middel. Dat middel dient door een bestuursorgaan pas te worden ingezet als het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob is verricht.

Het bestuursorgaan moet eerst een eigen onderzoek doen naar de vraag of de betrokken vergunning- of subsidie-aanvrager, of wederpartij, wel integer is. Het bestuursorgaan moet beoordelen of op grond van dit onderzoek de beschikking kan worden geweigerd of ingetrokken, of dat de overeenkomst niet moet worden aangegaan of moet worden ontbonden.

Het bestuursorgaan kan daarbij de hulp van een Regionaal Informatie-en Expertisecentrum inroepen (RIEC). Van belang is dat het bestuursorgaan ook beoordeelt of reguliere weigerings- en intrekkingsgronden van toepassing zijn.

Bibob-vragenlijst

Het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob start met het stellen van de Bibob-vragen aan de betrokkene op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. Om te zorgen voor een uniforme toepassing van de Wet Bibob zijn bij ministeriƫle regeling vijf verschillende soorten vragenformulieren vastgesteld die bestuursorganen moeten gebruiken bij de toepassing van de Wet Bibob.

Lees meer

Bronnen

De gegevens die de betrokkene verstrekt kunnen worden geverifieerd en aangevuld aan de hand van informatie uit open bronnen. Open bronnen die het bestuursorgaan kan bekijken, zijn onder andere: kranten, internet, het kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en eigen registratiesystemen.

Lees meer

Artikel 11a-bericht

Op grond van artikel 11a van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan het Bureau vragen of over de betrokkene de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen. Is dat het geval, dan bericht het Bureau over het type beschikking, aanbesteding of vastgoedtransactie, aan wie het advies is uitgebracht of ten behoeve van wie de adviesaanvraag in behandeling is genomen. Als een advies is uitgebracht, meldt het Bureau Bibob de conclusie van het advies.

Lees meer

Uitkomst eigen onderzoek

Het bestuursorgaan checkt de antwoorden op de Bibob-vragen en vult deze aan met informatie waarover zij zelf beschikt, met informatie uit open bronnen en met andere bronnen waar men toegang toe heeft. Vervolgens kan aan de hand van indicatorenlijsten worden beoordeeld of er mogelijk sprake is van een ernstige mate van gevaar voor misbruik. Als dit het geval is en het bestuursorgaan dit goed kan motiveren, dan kan zelf artikel 3 van de Wet Bibob worden toegepast.

Lees meer