Bibob vragenlijst

Bibob-vragenlijst

Het eigen onderzoek in het kader van de Wet Bibob start met het stellen van de Bibob-vragen aan de betrokkene op grond van artikel 7a van de Wet Bibob. Om te zorgen voor een uniforme toepassing van de Wet Bibob zijn bij ministeriƫle regeling vijf verschillende soorten vragenformulieren vastgesteld die overheden moeten gebruiken bij de toepassing van de Wet Bibob. Per Bibob-zaak selecteert de overheidsinstantie de vragen die op het voorliggende geval (soort branche, beschikking of overeenkomst, natuurlijke persoon of rechtspersoon etc.) betrekking hebben. De betrokkene is verplicht de vragen te beantwoorden. Er is een webapplicatie ontwikkeld die de keuze uit de vragenformulieren vergemakkelijkt. De overheidsinstantie kan voor hulp ook terecht bij het RIEC of bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).