Artikel 11a-bericht

Artikel 11a-bericht

Op grond van artikel 11a van de Wet Bibob kan een bestuursorgaan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vragen of over de betrokkene de afgelopen twee jaar advies is uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling is genomen. Is dat het geval, dan bericht het LBB over het type beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie, aan wie het advies is uitgebracht of ten behoeve van wie de adviesaanvraag in behandeling is genomen. Als een advies is uitgebracht, meldt het LBB de conclusie van het advies.

De gegevens die door het LBB worden verstrekt kunnen een indicatie zijn voor het starten van een Bibob‑onderzoek. Daarbij moet worden benadrukt dat deze informatie als zodanig onvoldoende is om tot een weigering of intrekking over te gaan.