Bibob-beleid

Bibob-beleid

Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de Wet Bibob. Vandaar dat het verstandig is om een Bibob-beleidslijn vast te stellen. Hierin staat aangegeven binnen welke branches de wet wordt toegepast en in welke gevallen de overheidsorganisatie daadwerkelijk een Bibob-advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

Een helder Bibob-beleid voorkomt willekeur, biedt duidelijkheid voor de burger en is inzichtelijk voor de betrokkenen. Bovendien kan een Bibob-beleidslijn preventief werken. Bij het opstellen van Bibob-beleid is het van belang te onderzoeken hoe de Wet Bibob zo selectief en risicogericht mogelijk kan worden ingezet. De overheidsorganisatie kan zich voor de invulling van dit element wenden tot het RIEC. Het RIEC kan door het opstellen van een criminaliteitsbeeldanalyse aangeven in welke branche, of gebied, de meeste risico’s liggen.

Implementatie Wet Bibob

Behalve het opstellen van een Bibob-beleidslijn is het voor de overheidsorganisatie van belang de werkprocessen aan te passen aan de uitvoering van de Wet Bibob. Zo verdient het de voorkeur een Bibob-coördinator (Bibob-coördinatiepunt) in te stellen. Enerzijds om te controleren of het eigen instrumentarium (de reguliere wetgeving) optimaal is toegepast en of de gevonden indicatoren voldoende zijn om een Bibob-advies aan te vragen. Anderzijds om de Wet Bibob organisatiebreed op dezelfde manier te interpreteren en toe te passen. Bovendien kan de Bibob-coördinator ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met de privacygevoelige informatie. De Bibob-coördinator verzendt alle benodigde documenten naar LBB en fungeert als aanspreekpunt.