Wanneer een Bibob-advies aanvragen?

Wanneer een Bibob-advies aanvragen?

Het is mogelijk om een Bibob-advies aan te vragen als aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • De adviesaanvraag moet vallen binnen het toepassingsgebied van de Wet Bibob.
  • Bestuursorganen moeten eerst zelf een onderzoek hebben verricht.
  • Er moeten voldoende indicatoren zijn voor een Bibob-advies.

Bestuursorganen zijn verplicht om de betrokkene schriftelijk op de hoogte te stellen van de Bibob-adviesaanvraag.