Intakegesprek

Intakegesprek

Het Bureau werkt met een intakegesprek voor bestuursorganen die relatief weinig ervaring hebben met de Wet Bibob. Dat houdt in dat het bestuursorgaan bij het indienen van een adviesaanvraag wordt uitgenodigd voor een gesprek. De behandelend ambtenaar kan de casus toelichten en de medewerkers van het Bureau leggen uit hoe het advies tot stand komt. Het Bureau wil daarmee het bestuursorgaan inhoudelijk ondersteunen bij de complexe Bibob-materie en inzicht verschaffen in de eigen werkwijze. Overigens staat het ook bestuursorganen die al vaker een Bibob-advies hebben aangevraagd vrij een intakegesprek aan te vragen.