Hoe een Bibob-advies aanvragen?

Hoe een Bibob-advies aanvragen?

Als aan de voorwaarden is voldaan, kan een bestuursorgaan een aanvraag indienen bij het Bureau door het 'formulier bevindingen eigen onderzoek' te sturen naar:

Justis
T.a.v. Landelijk Bureau Bibob
Postbus 16120
2500 BC Den Haag

Voor een goed verloop van het onderzoek en de onderliggende procedure is het van belang dat het bestuursorgaan weet wat het kan verwachten van het Bureau en wat het Bureau van hem verwacht. Daarom heeft het Bureau deze punten op een rijtje gezet.